กิจกรรมล่าสุดของไซต์

8 ก.ย. 2563 03:56 ยุ้งข้าว ทินวัง สร้าง รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
8 ก.ย. 2563 03:53 ยุ้งข้าว ทินวัง แนบ ประชาสัมพันธ์-บุคคล ลงเวฟเขต.pdf กับ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8 ก.ย. 2563 03:53 ยุ้งข้าว ทินวัง สร้าง ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9 ส.ค. 2563 01:55 ยุ้งข้าว ทินวัง แนบ ส.ค.63.4.jpg กับ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 สพป.ชม.5 รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
9 ส.ค. 2563 01:55 ยุ้งข้าว ทินวัง แนบ ส.ค.63.3.jpg กับ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 สพป.ชม.5 รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
9 ส.ค. 2563 01:55 ยุ้งข้าว ทินวัง แนบ ส.ค.63.2.jpg กับ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 สพป.ชม.5 รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
9 ส.ค. 2563 01:55 ยุ้งข้าว ทินวัง แนบ ส.ค.63.1.jpg กับ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 สพป.ชม.5 รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
9 ส.ค. 2563 01:55 ยุ้งข้าว ทินวัง สร้าง วันที่ 6 สิงหาคม 2563 สพป.ชม.5 รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
15 ก.ค. 2563 04:16 ยุ้งข้าว ทินวัง แนบ รวมไฟล์คู่มืองานวิทยฐานะใหม่.pdf กับ คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ
15 ก.ค. 2563 03:58 ยุ้งข้าว ทินวัง นำออกไฟล์แนบ รวมไฟล์คู่มือ38ค.(2) พนักงานราชการ ลูกจ้าง.pdf จาก คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ
15 ก.ค. 2563 03:58 ยุ้งข้าว ทินวัง แนบ รวมไฟล์คู่มือสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง(งานบุคลากรทางการศึกษา38ค.(2)) พนักงานราชการ ลูกจ้าง.pdf กับ คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ
15 ก.ค. 2563 03:41 ยุ้งข้าว ทินวัง นำออกไฟล์แนบ รวมไฟล์นโยบายข้อ2 การสรรหาคนดีคนเก่ง.pdf จาก การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
15 ก.ค. 2563 03:41 ยุ้งข้าว ทินวัง แนบ รวมไฟล์นโยบายข้อ2 การสรรหาคนดีคนเก่งฯ.pdf กับ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
15 ก.ค. 2563 03:40 ยุ้งข้าว ทินวัง แนบ รวมไฟล์นโยบาย ข้อ2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร.pdf กับ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
15 ก.ค. 2563 02:35 ยุ้งข้าว ทินวัง แนบ รวมไฟล์นโยบายข้อ5 การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ ล่าสุด.pdf กับ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
15 ก.ค. 2563 02:35 ยุ้งข้าว ทินวัง แนบ รวมไฟล์นโยบายข้อ4 ซักซ้อมเลื่อนขั้นเงินเดือน.pdf กับ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
15 ก.ค. 2563 02:34 ยุ้งข้าว ทินวัง แนบ รวมไฟล์นโยบายข้อ2 การสรรหาคนดีคนเก่ง.pdf กับ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
15 ก.ค. 2563 02:34 ยุ้งข้าว ทินวัง แนบ รวมไฟล์นโยบายข้อ1 การวางแผนกำลังคน.pdf กับ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
15 ก.ค. 2563 02:34 ยุ้งข้าว ทินวัง นำออกไฟล์แนบ รวมไฟล์ซักซ้อมเลื่อนขั้นเงินเดือน.pdf จาก การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
15 ก.ค. 2563 02:34 ยุ้งข้าว ทินวัง นำออกไฟล์แนบ รวมไฟล์ การวางแผนกำลังคน.pdf จาก การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
15 ก.ค. 2563 02:34 ยุ้งข้าว ทินวัง นำออกไฟล์แนบ รวมไฟล์การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ ล่าสุด.pdf จาก การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
15 ก.ค. 2563 02:31 ยุ้งข้าว ทินวัง แนบ รวมไฟล์นโยบายข้อ5 ด้านการใช้ประโยชน์ คำสั่งมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล.pdf กับ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
15 ก.ค. 2563 02:04 ยุ้งข้าว ทินวัง นำออกไฟล์แนบ รวมไฟล์สรรหาคนดีคนเก่ง.pdf จาก การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
15 ก.ค. 2563 02:04 ยุ้งข้าว ทินวัง นำออกไฟล์แนบ รวมไฟล์บรรจุครูผู้ช่วย+ท้องถิ่น....pdf จาก การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
15 ก.ค. 2563 02:03 ยุ้งข้าว ทินวัง นำออกไฟล์แนบ รวมไฟล์บรรจุครูผู้ช่วย+ท้องถิ่น....pdf จาก การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เก่ากว่า | ใหม่กว่า