กิจกรรมล่าสุดของไซต์

ยุ้งข้าว ทินวัง แก้ไข โครงสร้างบุคลากร
ยุ้งข้าว ทินวัง แก้ไข นายภูชิชย์ ทาวงศ์มา รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมคณะ ออกนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ยุ้งข้าว ทินวัง แก้ไข นายภูชิชย์ ทาวงศ์มา รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมคณะได้ออกนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ยุ้งข้าว ทินวัง แนบ ประชาสัมพันธ์-บุคคลpdf_page-0001.jpg กับ นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ยุ้งข้าว ทินวัง สร้าง นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ยุ้งข้าว ทินวัง แนบ นโยบายการบริหารงานบุคคล.pdf กับ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุ้งข้าว ทินวัง นำออกไฟล์แนบ นโยบายการบริหารงานบุคคล.pdf จาก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
28 มิ.ย. 2563 01:11 ยุ้งข้าว ทินวัง แก้ไข การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว21/2560
28 มิ.ย. 2563 01:10 ยุ้งข้าว ทินวัง แนบ DSC_0150.JPG กับ อบรมวิทยฐานะ
28 มิ.ย. 2563 01:10 ยุ้งข้าว ทินวัง แนบ DSC_0091.JPG กับ อบรมวิทยฐานะ
28 มิ.ย. 2563 01:10 ยุ้งข้าว ทินวัง แนบ DSC_0089.JPG กับ อบรมวิทยฐานะ
28 มิ.ย. 2563 01:10 ยุ้งข้าว ทินวัง แนบ DSC_0087.JPG กับ อบรมวิทยฐานะ
28 มิ.ย. 2563 01:10 ยุ้งข้าว ทินวัง แนบ DSC_0062.JPG กับ อบรมวิทยฐานะ
28 มิ.ย. 2563 01:10 ยุ้งข้าว ทินวัง แนบ DSC_0054.JPG กับ อบรมวิทยฐานะ
28 มิ.ย. 2563 01:10 ยุ้งข้าว ทินวัง แนบ DSC_0053.JPG กับ อบรมวิทยฐานะ
28 มิ.ย. 2563 01:10 ยุ้งข้าว ทินวัง แนบ DSC_0050.JPG กับ อบรมวิทยฐานะ
28 มิ.ย. 2563 01:10 ยุ้งข้าว ทินวัง แนบ DSC_0049.JPG กับ อบรมวิทยฐานะ
28 มิ.ย. 2563 01:10 ยุ้งข้าว ทินวัง แนบ DSC_0007.JPG กับ อบรมวิทยฐานะ
28 มิ.ย. 2563 01:10 ยุ้งข้าว ทินวัง แนบ DSC_0005.JPG กับ อบรมวิทยฐานะ
28 มิ.ย. 2563 01:10 ยุ้งข้าว ทินวัง แนบ DSC_0003.JPG กับ อบรมวิทยฐานะ
28 มิ.ย. 2563 01:10 ยุ้งข้าว ทินวัง สร้าง อบรมวิทยฐานะ
28 มิ.ย. 2563 00:57 ยุ้งข้าว ทินวัง แก้ไข ภาพข่าวกิจกรรม
27 มิ.ย. 2563 03:26 ยุ้งข้าว ทินวัง นำออกไฟล์แนบ DSC_0388 - Copy.JPG จาก การอบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว21/2560"
27 มิ.ย. 2563 03:26 ยุ้งข้าว ทินวัง นำออกไฟล์แนบ DSC_0340.JPG จาก การอบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว21/2560"
27 มิ.ย. 2563 03:20 ยุ้งข้าว ทินวัง แนบ DSC_0391.JPG กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว21/2560"

เก่ากว่า | ใหม่กว่า