การอบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว21/2560"

โพสต์26 มิ.ย. 2563 20:58โดยยุ้งข้าว ทินวัง   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2563 03:13 ]
วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.นายภูชิชย์ ทาวงศ์มา รองผอ.สพป.ชม.5 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว21/2560" ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.ชม.5 บรรยยายโดยวิทยากร ดร.ปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กรุงเทพมหานคร
ą
DSC_0279.JPG
(8283k)
ยุ้งข้าว ทินวัง,
27 มิ.ย. 2563 03:19
ą
DSC_0283.JPG
(8346k)
ยุ้งข้าว ทินวัง,
27 มิ.ย. 2563 03:19
ą
DSC_0284.JPG
(8374k)
ยุ้งข้าว ทินวัง,
27 มิ.ย. 2563 03:19
ą
DSC_0286.JPG
(8821k)
ยุ้งข้าว ทินวัง,
27 มิ.ย. 2563 03:19
ą
DSC_0287.JPG
(9072k)
ยุ้งข้าว ทินวัง,
27 มิ.ย. 2563 03:19
ą
DSC_0301.JPG
(8197k)
ยุ้งข้าว ทินวัง,
27 มิ.ย. 2563 03:19
ą
DSC_0314.JPG
(9375k)
ยุ้งข้าว ทินวัง,
27 มิ.ย. 2563 03:19
ą
DSC_0320.JPG
(8468k)
ยุ้งข้าว ทินวัง,
27 มิ.ย. 2563 03:19
ą
DSC_0321.JPG
(8500k)
ยุ้งข้าว ทินวัง,
27 มิ.ย. 2563 03:20
ą
DSC_0324.JPG
(8508k)
ยุ้งข้าว ทินวัง,
27 มิ.ย. 2563 03:20
ą
DSC_0334.JPG
(9702k)
ยุ้งข้าว ทินวัง,
27 มิ.ย. 2563 03:20
ą
DSC_0366.JPG
(9056k)
ยุ้งข้าว ทินวัง,
26 มิ.ย. 2563 20:58
ą
DSC_0367.JPG
(8769k)
ยุ้งข้าว ทินวัง,
27 มิ.ย. 2563 03:20
ą
DSC_0385.JPG
(8606k)
ยุ้งข้าว ทินวัง,
27 มิ.ย. 2563 03:20
ą
DSC_0391.JPG
(8435k)
ยุ้งข้าว ทินวัง,
27 มิ.ย. 2563 03:20
ą
DSC_0443.JPG
(8794k)
ยุ้งข้าว ทินวัง,
26 มิ.ย. 2563 23:58
Comments