รับรายงานตัวครูผู้ช่วย วันที่ 23 สิงหาคม 2562 จำนวน 3 ราย

โพสต์22 ส.ค. 2562 22:14โดยยุ้งข้าว ทินวัง
รับรายงานตัวครูผู้ช่วย วันที่ 23 สิงหาคม 2562 จำนวน 3 ราย เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วย3 โรงเรียนได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2.โรงเรียนแม่โถวิทยาคม วิชาเอกการประถมศึกษา และ3.โรงเรียนบ้านยางเปียง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ą
2.jpg
(560k)
ยุ้งข้าว ทินวัง,
22 ส.ค. 2562 22:14
ą
3.jpg
(607k)
ยุ้งข้าว ทินวัง,
22 ส.ค. 2562 22:14
ą
ยุ้งข้าว ทินวัง,
22 ส.ค. 2562 22:14
Comments