รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โพสต์26 มิ.ย. 2563 22:52โดยยุ้งข้าว ทินวัง
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 ได้ให้โอวาทและปฐมนิเทศ รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 9 ราย ณ ห้องประชุมสวนสน สพป.ชม.5 
ą
66577.jpg
(460k)
ยุ้งข้าว ทินวัง,
26 มิ.ย. 2563 22:52
ą
ยุ้งข้าว ทินวัง,
26 มิ.ย. 2563 22:52
ą
66578.jpg
(482k)
ยุ้งข้าว ทินวัง,
26 มิ.ย. 2563 22:52
ą
ยุ้งข้าว ทินวัง,
26 มิ.ย. 2563 22:52
ą
66579.jpg
(432k)
ยุ้งข้าว ทินวัง,
26 มิ.ย. 2563 22:52
ą
ยุ้งข้าว ทินวัง,
26 มิ.ย. 2563 22:52
ą
66580.jpg
(423k)
ยุ้งข้าว ทินวัง,
26 มิ.ย. 2563 22:52
ą
ยุ้งข้าว ทินวัง,
26 มิ.ย. 2563 22:52
ą
66581.jpg
(422k)
ยุ้งข้าว ทินวัง,
26 มิ.ย. 2563 22:52
ą
ยุ้งข้าว ทินวัง,
26 มิ.ย. 2563 22:52
ą
66582.jpg
(441k)
ยุ้งข้าว ทินวัง,
26 มิ.ย. 2563 22:52
ą
ยุ้งข้าว ทินวัง,
26 มิ.ย. 2563 22:52
Comments