ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์8 ก.ย. 2563 03:53โดยยุ้งข้าว ทินวัง

   วันที่ 8 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ โพโสลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุม เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุม   ออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Ċ
ยุ้งข้าว ทินวัง,
8 ก.ย. 2563 03:53
Comments