การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

โพสต์4 พ.ย. 2564 01:38โดยsiripan Nantaboon   [ อัปเดต 4 พ.ย. 2564 01:41 ]
    วันที่ 4 พฤศจิกายน  2564 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ครั้งที่ 1 /2564 ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชียงใหม่ เขต 5
ą
siripan Nantaboon,
4 พ.ย. 2564 01:41
Comments