การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ”หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว21/2560

โพสต์24 มิ.ย. 2563 21:50โดยยุ้งข้าว ทินวัง   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2563 01:46 ]

วันที่ 19-21 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ”หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว21/2560” ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

ą
ยุ้งข้าว ทินวัง,
24 มิ.ย. 2563 21:50
ą
ยุ้งข้าว ทินวัง,
24 มิ.ย. 2563 21:50
ą
ยุ้งข้าว ทินวัง,
24 มิ.ย. 2563 21:50
ą
ยุ้งข้าว ทินวัง,
24 มิ.ย. 2563 21:50
ą
ยุ้งข้าว ทินวัง,
24 มิ.ย. 2563 21:50
ą
ยุ้งข้าว ทินวัง,
24 มิ.ย. 2563 21:50
Comments