ภาพข่าวกิจกรรม

วันที่27มิถุนายน2563 นายภูชิชย์  ทาวงศ์มา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว21/2560" ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียใหม่ เขต 5

รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โพสต์8 ก.ย. 2563 03:56โดยยุ้งข้าว ทินวัง

วันที่ 8 กันยายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์8 ก.ย. 2563 03:53โดยยุ้งข้าว ทินวัง

   วันที่ 8 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ โพโสลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุม เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุม   ออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 สพป.ชม.5 รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โพสต์9 ส.ค. 2563 01:55โดยยุ้งข้าว ทินวัง

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นายภูชิชย์ ทาวงศ์มา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งพบปะพูดคุยและชี้แจงข้อราชการแก่ผู้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

นายภูชิชย์ ทาวงศ์มา รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมคณะ ออกนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์1 ก.ค. 2563 19:47โดยยุ้งข้าว ทินวัง   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2563 19:50 ]

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายภูชิชย์ ทาวงศ์มา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมคณะได้ออกนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัด เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว21/2560

โพสต์28 มิ.ย. 2563 01:09โดยยุ้งข้าว ทินวัง   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2563 01:11 ]

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 08.45 น. ดร.ปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กรุงเทพมหานคร ได้บรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว21/2560" ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.ชม.5 

รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โพสต์26 มิ.ย. 2563 22:52โดยยุ้งข้าว ทินวัง

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 ได้ให้โอวาทและปฐมนิเทศ รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 9 ราย ณ ห้องประชุมสวนสน สพป.ชม.5 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว21/2560"

โพสต์26 มิ.ย. 2563 20:58โดยยุ้งข้าว ทินวัง   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2563 03:13 ]

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.นายภูชิชย์ ทาวงศ์มา รองผอ.สพป.ชม.5 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว21/2560" ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.ชม.5 บรรยยายโดยวิทยากร ดร.ปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กรุงเทพมหานคร

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ”หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว21/2560

โพสต์24 มิ.ย. 2563 21:50โดยยุ้งข้าว ทินวัง   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2563 01:46 ]

วันที่ 19-21 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ”หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว21/2560” ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

รับรายงานตัวครูผู้ช่วย วันที่ 23 สิงหาคม 2562 จำนวน 3 ราย

โพสต์22 ส.ค. 2562 22:14โดยยุ้งข้าว ทินวัง

รับรายงานตัวครูผู้ช่วย วันที่ 23 สิงหาคม 2562 จำนวน 3 ราย เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วย3 โรงเรียนได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2.โรงเรียนแม่โถวิทยาคม วิชาเอกการประถมศึกษา และ3.โรงเรียนบ้านยางเปียง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

รับรายงานตัวครูผู้ช่วย วันที่ 16 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 ราย

โพสต์15 ส.ค. 2562 19:50โดยยุ้งข้าว ทินวัง   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2562 20:01 ]

การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 

1-10 of 12