ภาพข่าวกิจกรรม

วันที่27มิถุนายน2563 นายภูชิชย์  ทาวงศ์มา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว21/2560" ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียใหม่ เขต 5

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

โพสต์4 พ.ย. 2564 01:38โดยsiripan Nantaboon   [ อัปเดต 4 พ.ย. 2564 01:41 ]

    วันที่ 4 พฤศจิกายน  2564 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ครั้งที่ 1 /2564 ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชียงใหม่ เขต 5

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

โพสต์4 พ.ย. 2564 01:34โดยsiripan Nantaboon   [ อัปเดต 4 พ.ย. 2564 02:21 ]

   วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

โพสต์14 ต.ค. 2564 02:08โดยsiripan Nantaboon

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โพสต์14 ต.ค. 2564 02:04โดยsiripan Nantaboon

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาเชียงใหม่ เขต 5 ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

โพสต์14 ต.ค. 2564 02:00โดยsiripan Nantaboon

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนา (PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

โพสต์14 ต.ค. 2564 01:56โดยsiripan Nantaboon

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 เป็นประธานการประชุมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนา (PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

การพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์14 ต.ค. 2564 01:49โดยsiripan Nantaboon   [ อัปเดต 14 ต.ค. 2564 01:53 ]

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

การพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์13 ก.ย. 2564 21:32โดยsiripan Nantaboon   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2564 21:33 ]

 วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 เป็นประธานการประชุมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

กลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

โพสต์9 ก.ย. 2564 22:26โดยsiripan Nantaboon

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติม ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร ณ ห้องประชุมสวนสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2564

โพสต์5 ก.ย. 2564 21:51โดยsiripan Nantaboon

วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเทียม วันมหาชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โดยมีตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา  ทั้ง 3 อำเภอ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

1-10 of 28