ว๒๕ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

โพสต์10 พ.ค. 2562 02:58โดยยุ้งข้าว ทินวัง   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2562 02:59 ]