หน้าหลัก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.เชียงใหม่ เขต 5
    ส่ง 1 พ.ค. 2562 02:25 โดย ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพข่าวกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 28 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


คู่มือ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 36 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารดาวน์โหลด

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีสถิติการให้บริการ
นางกัญจน์ชญา ปาปะเค
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม         บริหารงานบุคคล

     บริหารทรัพยากรบุคคล

http://www.moe.go.th/

https://www.obec.go.th/

http://www.mua.go.th/

http://www.vec.go.th

http://www.uprightschool.net/

https://sites.google.com/a/bpnschool.ac.th/sanakngan-suksathikar-canghwad-cheiynghim/home